LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Rejestracja:
(32) 253 004 0, (32)253 76 81

administracja@altermedkatowice.pl

mgr Joanna Borczon
psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Krzysztof Kędzierski
pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Jacek Wyciślok
pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień

http://jacekwycislok.pl/

mgr Aneta Antworka – Klimczyk
specjalista psychoterapii uzależnień